Giải đáp luật 2020 về hồ sơ môi trường

Việc áp dụng theo Luật BVMT 2020 đã tạo ra nhiều lúng túng đối với

Pháp luật và môi trường

Pháp luật môi trường được triển khai với mục đích tổ chức các hoạt động

Quy định mới về báo cáo công tác BVMT

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ được quy định chi tiết

Vì sao cần quan trắc tự động, liên tục?

Quan trắc tự động, liên tục là yêu cầu quan trọng và bắt buộc đối

3 câu hỏi về hồ sơ môi trường doanh nghiệp

Các hồ sơ môi trường quan trọng của doanh nghiệp như báo cáo công tác

Thủ tục hồ sơ môi trường theo Luật BVMT 2020

Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định rõ ràng về một số thay đổi

Vận hành thử nghiệm, quan trắc môi trường

Để vận hành thử nghiệm hệ thống và thực hiện quan trắc môi trường thì

Lập ĐTM, GPMT và đăng ký môi trường

Các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp bao gồm việc lập ĐTM và

Doanh nghiệp và thắc mắc về hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần lập thường có những thắc mắc nào?

3 trường hợp trong lập báo cáo ĐTM

Lập ĐTM cho dự án thường gặp nhiều vướng mắc, hạn chế liên quan đến

Phân biệt quan trắc định kỳ và quan trắc lao động

Mục đích của quan trắc môi trường định kỳ hay quan trắc môi trường lao

Đối tượng vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải

Việc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải đặt ra các yêu

Contact Me on Zalo
0868 658 686