Trong thời gian gần 20 năm hoạt động trong ngành môi trường, Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật và Môi trường Bình Dương (Công ty BTC) nhận thấy các Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, thông thưởng chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp lý, công tác bảo vệ môi trường, dẫn đến việc khi bị cơ quan quản lý nhà nước về mặt môi trường thanh kiểm tra sẽ dễ dàng bị xử phạt mặc dù Quý Doanh Nghiệp – Khách hàng đã tìm hiểu và rất muốn thực hiện .
Các lý do chính là :
• Quý Doanh Nghiệp – Khách hàng ưu tiên phát triển cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý môi trường chưa được xem là một vấn đề chính yếu trong quá trình hoạt động.
• Quý Doanh Nghiệp – Khách hàng không có hoặc chỉ có bộ phận, nhân lực kiêm nhiệm công tác quản lý môi trường từ các bộ phận khác như:
quản lý nhân sự, hành chánh, kế toán… dẫn đến việc thực hiện không đúng, không đầy đủ công tác quản lý, bảo vệ môi trường.
• Không có đầy đủ thông tin thực hiện hoặc cập nhật các quy định mới về môi trường.
• Không có nhân viên chuyên môn hoặc nhân viên chưa am hiểu lắm trong công tác vận hành, bảo trì, giải quyết các sự cố cho các công trình bảo vệ môi trường như: hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn…
Vì các lý do này, Công ty BTC nhận thấy các Quý Doanh Nghiệp – Khách hàng sẽ tiêu tốn chi phí nhiều hơn cho công tác bảo vệ môi trường như:
phải thực hiện lại các hồ sơ pháp lý, tốn chi phí nhiều hơn trong việc nuôi cấy vi sinh, hóa chất vận hành và đặc biệt là các khoản chi phí bị xử phạt không mong muốn từ các cơ quan quản lý môi trường trực thuộc địa phương, Tỉnh, Bộ.
Với mong muốn cùng đồng hành với Quý Doanh Nghiệp – Khách hàng trong công tác bảo vệ môi trường, Công ty BTC cung cấp dịch vụ “Quản lý môi trường” trọn gói chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ Quý Doanh Nghiệp – khách hàng thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực, công sức của Quý Doanh Nghiệp – Khách hàng trong lĩnh vực môi trường.
MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU CHO DỊCH VỤ TƯ VẤN
Công ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật và Môi Trường Bình Dương (BTC) cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường trọn gói đến Quý Công ty khách hàng với toàn bộ các vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy theo nội dung chi tiết công việc như sau:
1. Kiểm tra, rà soát, tư vấn cho Quý Công ty khách hàng các hồ sơ pháp lý môi trường còn thiếu (nếu có), đảm bảo các hồ sơ này được thực hiện đúng theo quy định hiện hành và pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

2. Kiểm tra, rà soát tất cả các công trình biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu của Quý Công ty khách hàng, yêu cầu cải tạo/bổ sung/thay thế,…(nếu có), nhằm đảm bảo các công trình bảo vệ môi trường của Quý Công ty được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định hiện hành.

3. Tư vấn thực hiện các báo cáo định kỳ như: Kê khai phí bảo vệ môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo về việc sử dụng nước ngầm và các báo cáo, công văn có liên quan khác đến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

4. Báo cáo tình trạng và giải pháp thực hiện các vấn đề môi trường của nhà máy hàng tháng để Quý Công ty khách hàng kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định (nếu có).

5. Khi có đoàn kiểm tra môi trường của nhà nước tới kiểm tra, BTC phải cử chuyên viên xuống hiện trường, kết hợp với Quý Công ty khách hàng làm việc với đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm giải trình với đoàn kiểm tra tất cả các vấn đề về môi trường có liên quan.

6. Phạm vi công việc này không bao gồm chi phí thực hiện các hồ sơ xin phép, bổ sung, điều chỉnh khác (nếu có) như: Giấy phép môi trường; Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Hồ sơ vận hành thử nghiệm; Hồ sơ xin (gia hạn) khai thác nước ngầm; chi phí cải tạo, sửa chữa thay thế các thiết bị hư hỏng, cấy vi sinh, cung cấp hóa chất để vận hành các hệ thống xử lý môi trường, cung cấp nhân công vận hành các hệ thống xử lý môi trường; chi phí đo đạc, phân tích mẫu quan trắc môi trường hàng quý,…

7. BTC đảm bảo tất cả các vấn đề về pháp lý môi trường của Quý Công ty khách hàng được thực hiện đúng quy định. Nếu để xảy ra các sự cố bị cơ quan quản lý nhà nước về môi trường xử phạt thì BTC chịu trách nhiệm về việc này (trách nhiệm của các bên sẽ được nêu rõ trong hợp đồng cung cấp dịch vụ).

8. Thời gian làm việc: 1 lần/tuần tại Nhà máy sản xuất của Quý Công ty khách hàng.