Vận hành thử nghiệm, quan trắc môi trường

Để vận hành thử nghiệm hệ thống và thực hiện quan trắc môi trường thì doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định nào? Làm sao để tối ưu hóa thủ tục và quy trình?

Các hồ sơ môi trường mà Công ty tư vấn môi trường Bình Dương tiếp nhận từ Khách hàng luôn được hướng dẫn tận tình, quy trình làm việc chuyên nghiệp cũng như giải đáp chi tiết các yêu cầu pháp lý về môi trường cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp thực hiện đúng theo yêu cầu về HSMT theo đúng quy định.

Chương trình quan trắc và giám sát môi trường

Dựa theo Khoản 12 Điều 2 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường được quy định cụ thể như sau:

  • Chương trình quan trắc diễn ra theo thời gian, không gian để đánh giá chính xác hiện trạng, diễn biến môi trường. Điều này giúp đưa ra những cảnh báo các vấn đề ô nhiễm, nguồn và mức độ ô nhiễm
  • Đồng thời, Bộ TNMT chịu trách nhiệm tổ chức chương trình quan trắc tại khu vực kinh tế trọng điểm, khu vực nhiều nguồn thải, lưu vực sông hồ liên tỉnh và quan trắc khu vực biên giới
  • Quá trình quan trắc quốc gia và địa phương phải phù hợp với quy hoạch BVMT. Chất lượng môi trường phải được rà soát, điều chỉnh định kỳ 5 năm khi có yêu cầu cần thiết về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh
  • Vị trí quan trắc phải mang tính đại điện, đặc trưng tại khu vực quan trắc, đánh giá hiện trạng, giám sát nguồn thải ô nhiễm đối với môi trường cần quan trắc
  • Hoạt động quan trắc phải được triển khai thường xuyên, liên tục
  • Kết quả quan trắc phải đảm bảo mang tính đại diện, kiểm soát tốt chất lượng và phản ánh của khách hàng về chất lượng môi trường cung cấp thông tin, số liệu chính xác, kịp thời nhất
  • Các số liệu quan trắc bắt buộc phải được kết nối, chia sẻ với các cơ quan quản lý Nhà nước
  • Bộ TNMT sẽ hướng dẫn, quy định kỹ thuật quan trắc, thông số, tần suất, quy trình, phương pháp quan trắc đảm bảo chất lượng, kiểm soát tốt chất lượng quan trắc
Vận hành thử nghiệm, quan trắc môi trường
Vận hành thử nghiệm, quan trắc môi trường

Vận hành thử nghiệm

Việc vận hành thử nghiệm hệ thống được quy định chi tiết trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP, cụ thể:

  • Dựa theo điểm 1 Khoản 9 Điều 1 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định các công trình xử lý chất thải phải tiến hành vận hành thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại)
  • Dựa vào điểm 2 Khoản 9 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP chủ dự án có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đến cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh và cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm

Căn cứ theo quy trịnh trên, dự án này chưa có dân cư sinh sống nên chưa phát sinh nước thải. Điều này không thể tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống. Do đó, dự án phải vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống hoặc từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục công trình xử lý chất thải. Sau đó, chủ dự án phải lập hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm gửi về Sở TNMT theo mẫu số 09 Phụ lục VI của Nghị định này. Đồng thời việc lấy mẫu, quan trắc thực hiện theo Luật BVMT 2020.

Cần hỗ trợ thêm Dịch vụ tư vấn môi trường, hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Bình Dương qua Hotline 0868 658 686  để được tư vấn mọi thông tin chi tiết nhất!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686