Về Chúng Tôi

CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là cầu nối của doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường” luôn là tiêu chí hoạt động của Công ty chúng tôi trong gần 15 năm qua. Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên ngành, am hiểu, kinh nghiệm và cũng như đã cộng tác với rất nhiều Công ty trong và ngoài nước đến Việt Nam đầu tư, BTC sẽ là nhà tư vấn môi trường chuyên nghiệp, tin cậy của quý khách.

Tìm Hiểu Thêm

Dịch Vụ

Dịch Vụ Môi Trường

Thực hiện tất cả các hồ sơ môi trường có liên quan.

Thiết Kế Thi Công

Thực hiện thiết kế, thi công các công trình xử lý môi trường.

Kinh Doanh Mua Bán

Cung cấp các thiết bị trong ngành xử lý môi trường.

Khách Hàng

Tài Liệu

16/10/2018 1358 Lượt Xem

QĐ 62/2014/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

24/09/2018 1376 Lượt Xem

THÔNG TƯ 27/2015/TT-BTNMT

VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

24/09/2018 1337 Lượt Xem

NGHỊ ĐỊNH 18/2015/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG