Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho Nhà quản lý Doanh nghiệp

Đây là tài liệu rất hữu ích cho các Doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình; đồng thời cũng là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường

Chi Tiết