Dịch vụ lập đánh giá tác động môi trường

Lập đánh giá tác động môi trường được nhiều cơ sở, doanh nghiệp có quy mô, công suất lớn phải triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thường khó tránh khỏi những vướng mắc về thủ tục, giấy tờ pháp lý khiến doanh nghiệp không thể triển dự án theo đúng kế hoạch ban đầu.

1. Đánh giá tác động môi trường

Khi doanh nghiệp cần đánh giá tác động môi trường trước tiên phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Điều này thường áp dụng đối với dự án đầu tư Nhóm I (nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao) quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật BVMT 2020.

1.1. Quy trình lập

Thời gian mà các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tiến hành lập ĐTM thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Quá trình lập ĐTM của dự án thường triển khai đồng thời với việc thực hiện các thủ tục hồ sơ môi.

Chủ đầu tư cần xác định chính xác dự án của mình thuộc nhóm nào để đưa ra cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM. Hiện nay theo Luật môi trường mới thì cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM sẽ gồm Bộ TNMT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND cấp tỉnh.

Trường hợp dự án triển khai thực hiện đầu tư trước khi vận hành khi có những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM thì chủ dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường, báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tự đánh giá tác động đến môi trường. Tùy thuộc vào từng mức độ tác động như tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải,… mà chủ dự án tiến hành các công việc cần thiết.

1.2. Tiêu chí và pháp lý

Dựa theo một số tiêu chí trong quá trình sàng lọc dự án đầu tư cùng với những tác động đến môi trường về mức độ ảnh hưởng, quy định môi trường trong quy hoạch BVMT thì việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường thật sự cần thiết trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư, đầu tư công.

Quá trình lập đánh giá tác động môi trường theo quy định mới sẽ áp dụng theo Luật BVMT 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Với những quy định mới thì quá trình thực hiện ĐTM sẽ tập trung vào việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, hạn chế những tranh chấp, xung đột về quyền lợi môi trường.

Đồng thời, việc quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM sẽ trở thành các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, quản lý đối với cơ sở, dự án trước khi đi vào vận hành chính thức. Ngoài ĐTM thì công cụ triển khai các kế hoạch môi trường còn có giấy phép môi trường, đăng ký môi trường.

Dịch vụ lập đánh giá tác động môi trường
Dịch vụ lập đánh giá tác động môi trường

ĐTM là công cụ ĐTM đóng vai trò quan trọng trong quản lý môi trường, đảm bảo việc lựa chọn dự án đầu tư, nâng cao chất lượng báo cáo cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp.

2. Công ty lập đánh giá tác động môi trường

Năng lực của các công ty tư vấn môi trường thường được thể hiện qua kinh nghiệm cùng với cách thức làm việc, quy trình. Do đó, chủ dự án thường phải xem xét và đánh giá nhiều đơn vị, công ty tư vấn khác nhau để lựa chọn ra công ty đánh giá tác động môi trường đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp.

Công ty môi trường Bình Dương đã có kinh nghiệm trong việc triển khai các hồ sơ, báo cáo, giấy phép môi trường quan trọng của doanh nghiệp. Dựa theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sẽ triển khai một số loại HSMT quan trọng như:

  • Lập báo cáo ĐTM
  • Giấy phép môi trường
  • Đăng ký môi trường
  • Báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm
  • Thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án

Theo đó, các cơ sở, doanh nghiệp còn tích hợp các loại giấy phép môi trường thành phần như giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại,…

Để thực hiện các thủ tục hồ sơ đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án cần căn cứ theo nhiều quy định mới như đối tượng, thời gian, cơ quan thẩm định,…

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Bình Dương qua Hotline 0868 658 686  để được hướng dẫn chi tiết nhất!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686