Dự án hoạt động cần lập hồ sơ môi trường nào?

Sau khi dự án được cơ quan chức năng chấp thuận đi vào hoạt động với đầy đủ tiêu chí thì doanh nghiệp phải tiếp tục lập các loại hồ sơ môi trường nào khác? Mỗi hồ sơ được thực hiện theo tần suất ra sao?

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước thì sau khi hoạt động, các dự án thuộc phạm vi nhất định bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục quan trọng như giấy phép xả thải vào nguồn nước, báo cáo tình hình xả thải định kỳ, sổ chủ nguồn thải CTNH, báo cáo quản lý CTNH, quan trắc môi trường định kỳ/lao động, báo cáo công tác bảo vệ môi trường hoặc báo cáo tình hình khai thác nước mặt/nước ngầm,…

Hồ sơ môi trường cần lập hồ sơ môi trường nào?
Hồ sơ môi trường cần lập hồ sơ môi trường nào?

1. Đăng ký môi trường

Theo Khoản 9, Điều 3, Luật BVMT 2020, đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

Đối tượng phải Đăng ký môi trường theo Điều 49, Luật BVMT 2020 là:

a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải (giấy phép môi trường)

Giấy phép xả thải hiện nay được thay thế bằng giấy phép môi trường. 

Còn với báo cáo tình hình xả thải định kỳ áp dụng với doanh nghiệp đã có giấy phép xả thải vào nguồn nước. Thực hiện theo tần suất quy định trong giấy phép hiện có. Tùy theo từng địa phương thì báo cáo được thực hiện 2 lần/năm hoặc 1 lần/năm (nộp trước ngày 15/12 hằng năm).

3. Hồ sơ vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH để theo dõi lượng chất thải tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để đánh giá những tác động ảnh hưởng từ CTNH đối với môi trường. Với sổ chủ nguồn thải chỉ thực hiện duy nhất 1 lần trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp (trừ trường hợp có sự thay đổi so với quy định phải thực hiện lại).

Còn tần suất nộp báo cáo quản lý CTNH ngày 01/01 – 31/01 của năm tiếp theo. Các hình thức báo cáo gồm lần đầu, định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất. Nhờ báo cáo mà cơ quan quản lý môi trường nắm rõ quy trình xử lý chất thải nguy hại của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thông qua việc lập báo cáo quản lý đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

  • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tích hợp các loại báo cáo bao gồm:
  • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
  • Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường.
  • Báo cáo quản ý chất thải nguy hại.
  • Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến môi trường chủ yếu theo dõi, cập nhật chất lượng môi trường.

Việc quan trắc giúp cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường, cung cấp kịp thời những biện pháp quản lý môi trường, khắc phục những sự cố ô nhiễm, suy thoái môi trường. Các chỉ tiêu quan trắc gồm khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường xung quanh. Tần suất thực hiện 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần.

Các hoạt động quan trắc lao động chủ yếu thu thập, phân tích, đánh giá các số liệu đo lường các yếu tố môi trường. Từ các dữ liệu thu thập được mà so sánh với chỉ tiêu cho phép để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng môi trường. Các chỉ tiêu quan trắc môi trường như vi khí hiệu, vật lý, yếu tố vi sinh, bụi, chỉ tiêu hóa học,… Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện với tần suất ít nhất 1 lần/năm.

Trên đây là một số loại báo cáo, giấy phép môi trường quan trọng mà doanh nghiệp phải có sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động chính thức. Trong nhiều năm qua, Dịch vụ tư vấn môi trường Bình Dương đã đồng hành và hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp khác nhau hoàn thiện nhiều loại HSMT quan trọng.

Nếu bạn cần tư vấn thêm nhiều giải pháp, những yếu tố quan trọng cũng như quy trình, thủ tục thực hiện hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay Hotline 0868 658 686 Công ty Môi trường Bình Dương với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, sở hữu đội ngũ các chuyên gia tư vấn giỏi chuyên môn sẽ hỗ trơ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của bạn. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686