Lập báo cáo ĐTM theo quy định mới

Lập báo cáo ĐTM hay báo cáo đánh giá tác động môi trường dựa vào nhiều quy trình khác nhau để cơ quan Nhà nước xem xét phê duyệt cho phép dự án đi vào hoạt động và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến môi trường.

Bài viết hôm nay sẽ đưa ra khoảng thời gian lập ĐTM cùng với mức phạt thường gặp trong quá trình thực hiện ĐTM của doanh nghiệp.

Lập báo cáo ĐTM theo quy định mới
Lập báo cáo ĐTM theo quy định mới

1. Quy định đối với báo cáo ĐTM

Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý. Điều này dẫn đến thời gian phê duyệt hồ sơ ĐTM kéo dài, làm mất thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp.

Chẳng hạn, nhiều dự án mất từ vài tháng mới được phê duyệt báo cáo ĐTM ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Dự án nào cần lập ĐTM?

Việc lập ĐTM sau khi dự án đi vào hoạt động dẫn đến các hình thức phạt vi phạm hành chính. Vì theo quy định ĐTM phải được triển khai trong giai đoạn chuẩn bị. Theo Quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì các dự án dưới đây phải thực hiện khi:

 • Dự án khai thác khoáng sản thực hiện trước khi cơ quan thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Dự án thăm dò, khai thác dầu khí phải nộp báo cáo khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, phát triển mỏ.
 • Dự án đầu tư xây dựng trình trước khi cơ quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công. Trường hợp hồ sơ trình đồng thời để thẩm định khi dự án có cùng cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

Dựa vào những khoảng thời gian trên thì doanh nghiệp linh động hơn trong quá trình lập ĐTM. Khi đó, chủ dự án có thể tự thực hiện hoặc tìm đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. Quan trọng hơn, nếu dự án có những thay đổi quy định khoản 6 Điều 1 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì phải lập lại ĐTM.

2. Mức phạt đối với báo cáo ĐTM cấp Bộ

Căn cứ theo Nghị định 55/2020/NĐ-CP thì việc lập báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền Bộ TNMT phê duyệt sẽ bị xử phạt nếu vi phạm một trong những trường hợp dưới đây:

 • Không lấy ý kiến UBND cấp xã trong quá trình lập ĐTM bị phạt từ 10 – 15 triệu đồng.
 • Không thông báo đến cơ quan phê duyệt khi thay đổi chủ dự án bị phạt từ 15 – 20 triệu đồng.
 • Khi chủ đầu tư không gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình BVMT về cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh hoặc cơ quan phê duyệt ĐTM bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng.
 • Chưa có sự chấp thuận cơ quan quản lý tự ý đưa công trình xử lý vận hành thử nghiệm; không cải tạo, nâng cấp xây dựng bổ sung công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi xả thải không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng.

3. Trường hợp không làm đúng theo ĐTM được phê duyệt

 • Không thực hiện nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (trừ trường hợp vi phạm trong quan trắc, giám sát quy định tại điểm b, c và k khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định 40/2019/NĐ-CP) bị phạt từ 50 – 60 triệu đồng.
 • Vận hành không đúng quy trình xử lý chất thải, không vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm, xây lắp không đúng quy định công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM,… bị phạt từ 80 – 100 triệu đồng.
 • Không xây dựng công trình BVMT theo quy định bị phạt từ 120 – 140 triệu đồng.
 • Không lập lại báo cáo ĐTM của dự án bị phạt từ 140 – 160 triệu đồng.

Để triển khai công việc đầy đủ hơn, Quý Doanh nghiệp cần tìm đơn vị có chuyên môn để lập đánh giá tác động môi trường hạn chế việc xử phạt từ cơ quan quản lý.

Cần hỗ trợ về hồ sơ này, hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Bình Dương qua Hotine 0868 658 686

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686