Thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước

Mục tiêu quan trọng nhất trong việc thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước giúp cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu về chất lượng nước sử dụng cho các cơ sở sản xuất, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự báo mức độ ô nhiễm và giảm nhẹ thiệt hại do các sự cố môi trường gây ra. Và bạn cần quan trắc môi trường nước mặt hay quan trắc nước thải công nghiệp theo đúng quy trình, thủ tục pháp lý thì hãy liên hệ ngay Công ty môi trường Bình Dương theo Hotline 0868 658 686

Vì sao phải thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước?

 • Đánh giá tổng quan về diễn biến chất lượng môi trường trên phạm vi quy mô quốc gia, phục vụ cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
 • Đánh giá cụ thể diễn biến chất lượng môi trường cho từng vùng trọng điểm khi quan trắc nhằm phục vụ việc quản lý về BVMT.
 • Cảnh báo kịp thời những diễn biến bất thường và ngăn chặn nguy cơ suy thoái môi trường.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường trong việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin.

Các bước thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước

Căn cứ Điều 43 của Thông tư 27/2017/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và hướng dẫn chi tiết cách thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước như sau:

 • Bước 1: Cần xác định trước các mục tiêu thuộc chương trình quan trắc môi trường.
 • Bước 2: Xác định rõ thành phần môi trường cần quan trắc.
 • Bước 3: Tiến hành lập danh mục các thông số quan trắc theo thành phần môi trường như thông số đo tại hiện trường cùng các phân số phân tích tương ứng.
 • Bước 4: Thiết kế các phương pháp lấy mẫu tương ứng:

– Xác định tuyến, điểm lấy mẫu cùng cách đánh dấu trên bản đồ.

– Mô tả chi tiết vị trí địa lý, tọa độ tại điểm cần quan trắc và ký hiệu điểm quan trắc.

– Miêu tả tổng quan các nguồn gây tác động, các vấn đề, đối tượng ảnh hưởng và tác động đến từng khu vực quan trắc.

 • ​Bước 5: Tiến hành khảo sát thực tế khu vực dự án phải quan trắc môi trường nước.
 • Bước 6: Thiết kế chi tiết các phương án lấy mẫu:

– Xác định chi tiết tuyến, điểm lấy mẫu và lập sơ đồ điểm quan trắc, mô tả vị trí địa lý và tọa độ điểm cần quan trắc.

– Mô tả chi tiết nguồn tác động quanh khu vực quan trắc.

– Xác định ranh giới khu vực và dự báo những tác động, những biến đổi tại khu vực cần quan trắc.

 • Bước 7: Xác định chính xác tần suất và thời gian cần quan trắc.
 • Bước 8: Xem xét các phương pháp lấy mẫu, cách đo đạc tại hiện trường và phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm.
 • Bước 9: Cần xác định quy trình lấy mẫu, thể tích mẫu cần lấy, dụng cụ chứa mẫu, hóa chất bảo quản, thời gian lưu mẫu, loại mẫu và số lượng mẫu kiểm soát chất lượng (QC).
 • Bước 10: Phân loại danh mục, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc hiện trường, thiết bị phân tích môi trường. Chằng hạn thiết bị, dụng cụ, phương tiện đảm bảo an toàn lao động. Việc quản lý và sử dụng các thiết bị quan trắc phải phù hợp với quy định.
 • Bước 11: Lập danh mục chi tiết phương tiện phục vụ cho hoạt động lấy mẫu và vận chuyển mẫu.
 • Bước 12: Lên kế hoạch trong suốt quá trình quan trắc để đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong qua trắc môi trường nước.
 • Bước 13: Lập danh sách nguồn nhân lực tham gia quan trắc trong đó phải nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia các hoạt động quan trắc.
 • Bước 14: Xác định dự toán kinh phí thực hiện thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước như chi phí đảm bảo chất lượng và kiểm soát hoạt động quan trắc.
 • Bước 15: Lập danh sách tổ chức, cá nhân tham gia chương trình cùng trách nhiệm liên quan.

Ngoài quan trắc môi trường nước mặt, công ty môi trường Bình Dương còn thiết kế chương trình quan trắc môi trường không khí. Dịch vụ của chúng tôi tích hợp dịch vụ quan trắc môi trường nổi trội với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, đầy đủ thiết bị, dụng cụ lấy mẫu và phân tích đạt chuẩn của Bộ TNMT.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686