GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật và Môi trường Bình Dương (gọi tắt là BTC) đã được thành lập từ năm 2004.

Từ những ngày đầu hoạt động, BTC luôn xem Tư vấn môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của Công ty, đặc biệt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hiểu rõ hơn về Luật môi trường, các quy định, hướng dẫn, thực hiện các công tác bảo vệ môi trường một cách tốt nhất với kinh phí phù hợp nhất.

Là một Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi trường gần 20 năm, BTC không chỉ làm tốt các công tác tiếp xúc, tư vấn, mà còn là “một chiếc cầu nối” giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp giải trình các vấn đề môi trường, cũng như hỗ trợ cơ quan Nhà nước hiểu rõ hơn công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Với tầm nhìn trở thành Công ty chuyên nghiệp, hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn môi trường, BTC luôn xây dựng, đào tạo đội ngũ tư vấn viên có chuyên môn tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp và không ngừng học hỏi nhằm phát triển bền vững.

Để thực hiện sứ mệnh “Đồng hành cùng doanh nghiệp” trong lĩnh vực môi trường, BTC chúng tôi luôn hướng đến sự hợp tác lâu dài, phục vụ với tinh thần cầu thị nhằm đem lại sự hài lòng, yên tâm hoạt động sản xuất của Quý khách hàng.