Quy định quan trắc trong vận hành thử nghiệm

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải rất quan trọng đối với dự án vì giúp chủ dự án đánh giá tính hiệu quả và sự ổn định của từng hệ thống. Trong đó, quan trắc chất thải rất quan trọng, các kết quả phân tích đánh giá chất lượng từng nguồn thải, hạn chế và ngăn chặn tác động xấu.

Vận hành thử nghiệm quan trắc theo quy định nào?

Căn cứ theo Điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải gồm:

Công trình xử lý nước thải

 • Lấy mẫu đo đạc, phân tích, đánh giá đảm bảo phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước.
 • Thực hiện lấy một mẫu tổ hợp gồm 3 mẫu đơn lấy ở 3 thời điểm khác nhau trong ngày hoặc 3 thời điểm khác nhau giữa ca sản xuất.
 • Thời gian đánh giá trong giai đoạn hiệu chỉnh công trình ít nhất 75 ngày kể từ thời điểm bắt đầu vận hành:

+ Tần suất quan trắc: 15 ngày/lần.

        + Thông số thực hiện theo giấy phép môi trường.

 • Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý ít nhất 7 ngày liên tiếp trong giai đoạn điều chỉnh:

+ Tần suất quan trắc: ít nhất 1 ngày/lần.

+ Thông số quan trắc theo GPMT.

Công trình xử lý bụi, khí thải

 • Mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục với kết quả là giá trị trung bình của 3 kết quả đo nhanh tại hiện trường hoặc ở 3 thời điểm khác nhau trong ngày hoặc ở 3 thời điểm khác nhau của ca sản xuất.
 • Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả công trình ít nhất 75 ngày kể từ thời điểm bắt đầu vận hành:

+ Tần suất quan trắc: 15 ngày/lần.

+ Thông số thực hiện theo giấy phép môi trường.

 • Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý ít nhất 7 ngày liên tiếp trong giai đoạn điều chỉnh:

+ Tần suất quan trắc: ít nhất 1 ngày/lần.

+ Thông số quan trắc theo GPMT.

Trường hợp dự án vận hành lại công trình XLNT khi cải tạo, nâng cấp HTXLNT, tiến hành quan trắc nước thải theo hướng dẫn của Bộ TNMT, bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải trước khi xả thải ra môi trường.

Các yêu cầu và trách nhiệm của chủ dự án

Căn cứ theo Điều 20 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định quan trắc chất thải bổ sung đối với cơ sở đang hoạt động khi đề nghị cấp GPMT:

 • Quan trắc chất thải bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thực hiện:

+ Lấy mẫu đơn (đối với nước thải) trong 5 ngày liên tiếp.

+ Lấy mẫu tổ hợp (đối với khí thải) trong 2 ngày liên tiếp.

 • Quan trắc chất thải bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 28 của nghị định 08/2022/NĐ-CP thực hiện:

+ Lấy 1 mẫu đơn (đối với nước thải).

+ Lấy 1 mẫu tổ hợp (đối với khí thải).

Trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thì chủ dự án cần thực hiện các công việc dưới đây:

 • Nếu dự án thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục thì phải theo dõi, giám sát chặt chẽ kết quả quan trắc có camera theo dõi và kết nối số liệu về cơ quan chuyên môn môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án.
 • Chủ dự án cần đánh giá lại công trình, quá trình quan trắc phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Tiến hành lấy mẫu đơn/tổ hợp theo từng loại hình dự án.
 • Phải có sổ nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ thông tin trong quá trình vận hành thử nghiệm dự án.

Trường hợp chất thải xả thải ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì chủ dự án phải tiếp tục tổ chức đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải. Các dự án có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải bắt buộc phải vận hành thử nghiệm. Và trong số đó, chủ dự án đầu tư, cơ sở cần tiến hành quan trắc chất thải trong suốt quá trình triển khai kế hoạch vận hành thử nghiệm.

Quý Doanh cần đơn vị có chuyên môn thực hiện các hoạt động vận hành thử nghiệm hay các hồ sơ môi trường liên quan thì hãy liên hệ ngay Hotline 0868 658 686 của Công ty môi trường Bình Dương.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686