Giấy phép môi trường Theo luật Bảo vệ môi trường năm 2022

Theo luật Bảo vệ môi trường năm 2022, Giấy phép môi trường là loại hồ sơ quan trọng mà các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập để đảm bảo đủ điều kiện bảo vệ môi trường khi đi vào hoạt động. Cùng hosomoitruong.com.vn tìm hiểu thống tin về giấy phép môi trường năm 2022 qua bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

 • Dựa theo Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Dựa theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành Luật BVMT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022;
 • Dựa theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn Luật BVMT.

2. Đối tượng cấp giấy phép môi trường 2022

Căn cứ theo Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020:

 • Áp dụng với dự án đầu tư nhóm I, II, III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh CTNH phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải trước khi vận hành chính thức;
 • Áp dụng với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí môi trường.

3. Hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 43 của Luật BVMT 2020:

 • Văn bản đề nghị cấp GPMT;
 • Báo cáo đề xuất cấp GPMT;
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp:
  • Dự án không lập ĐTM phải có báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương;
  • Dự án đầu tư, cơ sở không lập ĐTM thì chủ dự án nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật trong hồ sơ đề nghị cấp GPMT.
 • Các loại hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan.

4. Cấp GPMT theo thủ tục nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 43 của Luật BVMT 2020:

 • Chủ dự án phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định;
 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung GPMT; tham vấn ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiểm tra thực tế dự án và tổ chức thẩm định cấp GPMT;
 • Khi dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến bằng văn bản và được sự đồng thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi trước khi cấp GPMT;
 • Khi dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN, cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN trước khi cấp GPMT.

5. Thời hạn xin giấy phép môi trường năm 2022

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 43 của Luật BVMT 2020:

 • Đối với GPMT thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì thời hạn cấp giấy phép không quá 45 ngày;
 • Đối với GPMT thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện thì thời hạn cấp giấy phép không quá 30 ngày.

6. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường năm 2022

Nội dung này Dựa theo Điều 41 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020

6.1. Bộ tài nguyên môi trường

– Dự án quy định tại Điều 39 của Luật này được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo lập ĐTM);

– Dự án quy định tại Điều 39 của Luật này thuộc địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính UBND cấp tỉnh, cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở xử lý CTNH.

6.2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

6.3. UBND cấp tỉnh

Cấp giấy phép môi trường với các đối tượng thuộc nhóm dưới đây:

 • Dự án đầu tư nhóm II;
 • Dự án đầu tư nhóm II (nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên);
 • Đối tượng tại khoản 2 Điều 39 của Luật này được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt báo cáo ĐTM.

6.4. UBND cấp huyện

Cấp giấy phép môi trường cho dự án quy định tại Điều 39 của Luật này (trừ quy định tại Khoản 1, 2,3 Điều này).

Quý Doanh nghiệp đang có nhu cầu tư vấn giấy phép môi trường thì hãy liên hệ ngay Dịch vụ tư vấn môi trường công ty môi trường Bình Dương qua Hotline 0868 658 686

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686